CÁ TRẮM GIÒN

  • Giá Liên hệ 0988.25.24.88
  • Giá trị dinh dưỡng có trong cá trắm giòn: 

Cá trắm giòn có hàm lượng dinh dưỡng cao và có sự khác biệt rõ rệt so với các loài  thông thường cụ thể:

+ Thành phần collagen trong cơ thịt cá trắm giòn (colla 1 và colla 2) cao hơn so với cá trắm cỏ lần lượt là 5 và 2,8 lần.

+ Protein cấu trúc (protein matrix), protein myofibrils, collagen trong cơ thịt cá trắm giòn cao hơn so với cá trắm cỏ lần lượt là 60,9%; 18,7%; 36,7%.

+ Hàm lượng canxi trong cá trắm giòn cao hơn 17,5% so với cá trắm cỏ.

+ Axit amin trong cá trắm giòn rất phong phú.Hàm lượng các Axit amin thiết yếu và các axit amin thơm (phenylalanine tyrosine) trong 100g thịt cá trắm giòn lần lượt là 6,70g và 6,61g chiếm tỷ lệ lần lượt là 39,88% và 39,70% trong tổng hàm lượng axit amin.Do hàm lượng các axit amin thơm trong thịt cá trắm giòn cao nên giá trị dinh dưỡng cũng cao.

+ Tổng lượng axit amin trong 100g trọng lượng của cá trắm giòn là 16,8g chỉ thấp hơn cá Hồi (17,7g) một chút và cao hơn Lươn 14,5%.Hàm lượng axit amin thiết yếu trong 100g thịt cá trắm giòn là 6,7g gần bằng cá Hồi (7,22g) và cao hơn Lươn (5,46g). Hàm lượng axit amin thơm là 6,61g cũng gần ngang bằng với cá Hồi (6,73g) và cao hơn Lươn (5,38).Từ so sánh đó có thể thấy giá trị dinh dưỡng của cá trắm giòn rất cao – ngang ngửa với cá Hồi và Lươn là những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng thuộc loại cao.
#CáSôngĐà